Home

Als Maatschappelijk Adviseur heb ik een heel divers beroep.
Op het brede snijvlak van burgers en samenleving ben ik werkzaam.
In het algemeen zet ik mij in om de afstemming tussen individu en maatschappij te optimaliseren.
Zo kom ik in actie, om de rechten van zwakkeren in de samenleving te beschermen.

Daarbij wil ik duurzaam bijdragen aan maatschappelijke veranderingen en het oplossen van problemen in het samenleven van mensen.
Hiervoor maak ik gebruik van kennis en inzicht in de menswetenschappen en in de maatschappelijke structuren en bestaande regels en voorzieningen in ons land.
Mensenrechten en rechtvaardigheid vormen hierbij het uitgangspunt.

Voorbeelden van mijn werkterrein:

 • Steun bieden aan achtergebleven, achtergestelde, kwetsbare en risicogroepen, om samenleven te vergemakkelijken en zaken op te lossen
 • Drempels, ongelijke kansen en onrechtvaardigheid in de maatschappij benoemen en wegwerken.
 • Mensen bijstaan om diensten en financiële middelen in hun gemeente te verkrijgen en het sociale beleid te veranderen.
 • Mensen aanmoedigen op te komen voor hun rechten.
 • Werken aan de bescherming van mensen, die niet in de positie zijn om dit zelf te doen, bijvoorbeeld behoeftige kinderen en jongeren, personen met een mentale handicap of achterstand.

Reacties zijn gesloten.

 • Bezoekers

  3150
  Total
  Visitors