Home

Als Maatschappelijk Adviseur heb ik een heel divers beroep.
Op het brede snijvlak van burgers en openbaar bestuur ben ik werkzaam.
In het algemeen zet ik mij in voor projecten om de afstemming tussen burger, openbaar bestuur en passende regelgeving te optimaliseren. Belangenbehartiging en steun en advies bieden aan individuen is ook een van de werkterreinen.
Zo adviseer ik vanuit praktische ervaring ten behoeve van maatschappelijke en bestuurlijke projecten om de armoede en schulden terug te dringen en om daarin ook de rechten van de (financieel) kwetsbaren in de samenleving te beschermen.

Daarbij wil ik duurzaam bijdragen aan maatschappelijke, bestuurlijke en politieke veranderingen en het oplossen van problemen in het samenleven van mensen.
Hiervoor maak ik gebruik van kennis en inzicht in de menswetenschappen, de maatschappelijke structuren, bestaande regels en voorzieningen in ons land en uiteraard mijn werk- en levenservaring.
Mensenrechten en rechtvaardigheid vormen hierbij het uitgangspunt.

Sterk in het strategisch adviseren, vertegenwoordigen, bemiddelen, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, verbinder, analytisch, bedrijfskundig- en organisatie-inzicht, vasthoudend in procesbegeleiding en implementatie.

Kennisgebieden: lokaal bestuur, diversiteit, armoedebeleid, schuldhulpverlening, arbeidsmarktbeleid, transformatie sociaal domein

Voorbeelden van mijn werkterrein:

 • Steun bieden aan achtergebleven, achtergestelde, kwetsbare en risicogroepen, om samenleven te vergemakkelijken en zaken op te lossen
 • Drempels, ongelijke kansen en onrechtvaardigheid in de maatschappij benoemen en wegwerken.
 • Mensen bijstaan om diensten en financiële middelen in hun gemeente te verkrijgen en het sociale beleid passend te veranderen.
 • Mensen aanmoedigen op te komen voor hun rechten.
 • Werken aan de bescherming van en opkomen voor rechten van mensen, die niet in de positie zijn om dit zelf te doen, omdat de energie ontbreekt, of communicatieve vaardigheden en kennis worden gemist. Zo bied ik steun aan bijvoorbeeld jongeren, personen met een mentale handicap of (taal-)achterstand of ouderen.

 

 

Reacties zijn gesloten.

 • Bezoekers

  28242
  Total
  Visitors