Over Gert-Jan

“Waarom ben ik Maatschappelijk Adviseur?”

 

Vanaf het begin van mijn loopbaan ben ik maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd in mensen en de werking van organisaties. Door mijn werk- en levenservaring in commerciële- en overheidsorganisaties, werd ik zelfstandig Maatschappelijk Adviseur.

Sociale domein
Als adviseur breng ik rust en overzicht in moeilijke situaties in het sociale domein en werk samen met alle partijen aan de oplossing. Een brug slaan tussen de systeemwereld en de leefwereld van mensen binnen de samenleving is mijn kwaliteit en ambitie. Veel plezier beleef ik aan het analyseren van sociale vraagstukken en het verstrekken van advies, waardoor de participatie van mensen wordt vergroot. Daardoor neemt de vitaliteit van de samenleving toe.

Conflictbemiddeling
Tevens ben ik als mediator gespecialiseerd in het bemiddelen bij dreigende conflicten en/of het daadwerkelijk oplossen van conflicten. Deze ervaring deed ik zowel in mijn professionele loopbaan, maar ook als vrijwilliger voor een aantal (humanitaire) organisaties.

Mijn sterke punten:

 • Ondernemend.
 • Innovatieve instelling.
 • Luisterend oor.
 • Oplossingsgericht.
 • Besluitvaardigheid.

Werkervaring:

 • Vestigingsleider van een bank.
 • Directiesecretaris voor managementteams.
 • Financieel planner voor zeer vermogende particulieren en zakelijke relaties.
 • Managementadviseur voor het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Zutphen.
 • Zelfstandig maatschappelijk adviseur/mediator.

Succesvol was ik in het implementeren van integriteitsbeleid, teambuilding, integraal managementmethode, ondersteunen van veranderingsprocessen in organisaties, (koude) acquisitie, werving & selectieprocedures, advies aan Ondernemingsraden, verkoop van producten en diensten. Tussen strategisch, tactisch en operationeel werk- en denkniveau schakel ik gemakkelijk. Mijn gevoel voor bestuurlijke- en politieke verhoudingen is goed ontwikkeld.

Als vrijwilliger ben ik ook maatschappelijk betrokken in het sociale domein:

 • Organiseren van lokale burgerdialogen en College Tours. Met politieke en maatschappelijke onderwerpen.
  Bijvoorbeeld “Cohesie in de Stad”.
 • Ontwikkelde en verzorgde trainingen voor (langdurig) werkzoekenden.
 • Adviseur project “van Arm naar Warm Rotterdam”; terugdringing werkloosheid d.m.v. realiseren “passend werk”, talentontwikkeling. Vergroten bewustwording bij werkgevers t.a.v. vele talenten die mensen hebben.
  Samenwerken met een netwerk van inclusieve bedrijven om Rotterdammers duurzaam te laten instromen op de arbeidsmarkt.
 • Adviseur Versnellingskamer “Armoede en Schulden” Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Input en advies geven op welke punten de inzet en de samenwerking verbeterd kan worden tussen Rijk, wetgever en lokale overheid.
 • Adviseur klankbordgroep “Armoede en Schulden” van Vereniging Nederlandse Gemeenten.
  Input en advies geven aan de hand van de dagelijkse praktijk, hoe mensen in armoede en met schulden lokaal effectiever geholpen kunnen worden.
 • Secretaris Stichting Spoetnik Humanitaire Hulp Oekraïne; voorkomende correspondentie met ambassade, gemeente, donateurs en steun actieve inzameling en verzending hulpgoederen.

Reacties zijn gesloten.