Over Gert-Jan

20170613_121112-001

Waarom ben ik Maatschappelijk Adviseur?

Van nature ben ik maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd in mensen en organisaties.
Op basis van eigen werk- en levenservaring, kennis en communicatieve vaardigheden, werd ik Maatschappelijk Adviseur.

Als adviseur breng ik rust en overzicht in moeilijke situaties en werk samen met u aan de oplossing.

Een brug slaan tussen het zakelijke en het menselijk aspect binnen de samenleving en organisaties is mijn ambitie.

Veel plezier beleef ik aan het analyseren van vraagstukken en verstrekken van maatschappelijk en/of bedrijfskundig advies.
Tevens ben ik gespecialiseerd in het bemiddelen bij dreigende conflicten en/of het daadwerkelijk oplossen van conflicten.
Deze ervaring deed ik zowel in mijn professionele loopbaan op en als vrijwilliger voor een aantal (humanitaire) organisaties.
Sterke punten die ik heb ontwikkeld zijn een ondernemende, innovatieve instelling, een luisterend oor en besluitvaardigheid.

Werkervaring

Werkervaring opgedaan in uiteenlopende functies;

* vestigingsleider van een bank;
* directiesecretaris voor managementteams
* financieel planner voor zeer vermogende particulieren en zakelijke relaties.
* managementadviseur voor het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Zutphen
* zelfstandig maatschappelijk adviseur/mediator.

Succesvol was ik in het implementeren van integriteitsbeleid, teambuilding, general management, ondersteunen van veranderingsprocessen in organisaties, (koude) acquisitie, werving & selectieprocedures, advies aan Ondernemingsraden, verkoop van producten en diensten,
Tussen strategisch, tactisch en operationeel werk- en denkniveau schakel ik gemakkelijk.
Mijn gevoel voor bestuurlijke- en politieke verhoudingen is goed ontwikkeld.

Als vrijwilliger ben ik ook maatschappelijk betrokken in het sociale domein:

* organiseren van lokale Burgerdialogen en College Tours. Met politieke en maatschappelijke onderwerpen.
Bijvoorbeeld “Cohesie in de  Stad”.

* ontwikkelde en verzorgde trainingen voor (langdurig) werkzoekenden

* adviseur project “van Arm naar Warm Rotterdam”; terugdringing werkloosheid d.m.v. realiseren “passend werk”, talentontwikkeling.
Vergroten bewustwording bij werkgevers t.a.v. vele talenten die mensen hebben.
Samenwerken met een netwerk van inclusieve bedrijven om Rotterdammers duurzaam te laten instromen op de arbeidsmarkt.

* adviseur Versnellingskamer “Armoede en Schulden” Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Input en advies geven op welke punten de inzet en de samenwerking verbeterd kan worden tussen Rijk, wetgever en lokale overheid.

* Adviseur klankbordgroep “Armoede en Schulden” van Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Input en advies geven aan de hand van de dagelijkse praktijk, hoe mensen in armoede en met schulden lokaal effectiever geholpen kunnen
worden.

* Secretaris Stichting Spoetnik Humanitaire Hulp Oekraïne; voorkomende correspondentie met Ambassade, Gemeente, donateurs en steun
actieve inzameling en verzending hulpgoederen.

 

Reacties zijn gesloten.

  • Bezoekers

    532639
    Total
    Visitors